Warto wiedzieć

PRAWO BUDOWLANE

Czy obiekt, który planujesz zbudować wymaga zgłoszenia?

Czego nie trzeba zgłaszać?

Poniżej przedstawiamy grupę obiektów, które możesz wybudować bez żadnych formalności:

 1. Parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
 2. Wiaty o powierzchni zabudowy do 50,0 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna powierzchnia tych wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 (10 arów) powierzchni działki,
 3. Altany działkowe i obiekty gospodarcze, na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych,
 4. Obiekty małej architektury ogrodowej poza miejscami publicznymi,
 5. Ogrodzenia, które nie sąsiadują z działkami publicznymi i/lub nie są wyższe niż 2,20 m.

Zgodnie z definicją w Prawie Budowlanym, obiektami małej architektury ogrodowej NIE są altany, wiaty czy domki narzędziowe, są to natomiast:

 • obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 • posągi, wodotryski itp.,
 • obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej, np. piaskownice, huśtawki, drabinki,
 • obiekty użytkowe służące utrzymaniu porządku, np. śmietniki.

Jaki obiekt musimy zgłosić.

Jeżeli planujesz budowę jednego z niżej wymienionych obiektów, musisz zgłosićzamiar budowy we właściwym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu.
1. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 50,0 m2, w tym:

 • garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie

przy czym łączna ilość tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 (5 arów) powierzchni.
2. Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50,0 m2,
3. Ogrodzenia sąsiadującego z działkami publicznymi i/lub wyższe niż 2,20 m.
Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, oznacza to że Urząd nie wyraził sprzeciwu i możesz zaczynać budowę.

Warto wiedzieć

CZYM WYRÓŻNIAJA SIĘ NASZE PRODUKTY

  Przedstawiamy Państwu kilka rozwiazań, których zastosoawanie wyróżnia nasze produkty na tle innych obiektów architektury ogrodowej, oraz zapewnia utrzymanie wysokiego standardu.

 • Pełny dach w standardzie! Dach z estetycznej deski łączonej metodą pióro-wpust.
 • Szeroki wybór pokrycia dachowego: gont bitumiczny oraz laminowany firmy IKO, blacho-dachówka BUDMAT
 • Orynnowanie od firmy BRYZA

 • Impregnacja farbami TIKKURILA PINJASOL WAX – niekryjące farby do drewna z dodatkiem wosku ( pomalowane elementy zachowują widoczne słoje oraz naturalną struktre drewna)
 • Impregnacja farbami TIKKURILA PINJASOL PRO – kryjące farby do drewna z dodatkiem wosku ( idealnie kryją malowaną powierzchnię na dowolny kolor z palety RAL )

 • Konstrukcja z litego drewna sosnowego o wilgotności 15-20%
 • Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo BSH

 • System „ukrytego montażu” zapewnia niewidoczne gwoździe oraz wkręty
 • Obiekty stawiane wyłacznie przez autoryzowanych montażystów

 • konfigurator zapewnia wiele możliwości aranżacji
 • indywidualne podejście do klienta, projekty na wymiar

Jakość pamięta się dłużej od ceny…

WIATEX
100%

dajemy z siebie!

23

projekty wiat garażowych

7

montaż 7 dni w tygodniu

2011 r.

rok rozpoczęcia działalności

Zapraszamy do kontaktu