Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art..13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

PHU IKAO Bartosz Czyżewski
ul. Braci Bażańskich 3/9
85-793 Bydgoszcz
NIP 554 249 08 13

przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem usług.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PHU IKAO Bartosz Czyżewski ul. Braci Bażańskich 3/9 85-793 Bydgoszcz NIP 554 249 08 13 –

prowadzący działalność gospodarczą .

 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty         tradycyjnej lub e mail pod adresem: biuro@wiatex.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i  na podstawie i przez okres
 • zawarcia umowy usługi, aż do momentu jej zakończenia – poprawnego

wykonania.

 • sprzedaży produktów i czynności związane z Obsługą Klienta ( art.6 ust. RODO)
 • realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta (zasady określone przepisami Kodeksu Cywilnego)
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wysyłanie treści marketingowych
 • przygotowania i udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym
 • wystawiania i przechowywania faktur

PHU IKAO Bartosz Czyżewski przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu.

W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z PHU IKAO Bartosz Czyżewski w celu realizacji usług.
 2. PHU IKAO Bartosz Czyżewski zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji zgodnie z podstawa prawna obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących     Pana/Pani, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych
 5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej  na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki, techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem dostępem czy przypadkowa utrata zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem

PHU IKAO Bartosz Czyżewski
ul. Braci Bażańskich 3/9
85-793 Bydgoszcz
NIP 554 249 08 13

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Zaakceptuj Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close